Välkommen till ALEGSAs horoskop

Upptäck Jungfruns mörka sida: avslöjade hemligheter

Stjärntecknet Jungfrun, mästare av konstruktiv kritik, känner en djup frustration när deras råd, givna med bästa intention, ignoreras....
Författare: Patricia Alegsa
30-04-2024 11:45  1. Virgos irritation, sammanfattning
  2. Ledarskap och reflektion
  3. Det är svårt att se Jungfrun arg
  4. Vad framkallar ilska hos Jungfrun
  5. Uttmana Jungfruns tolerans
  6. Återbetalning enligt Jungfrun
  7. Återställ harmonin med Jungfrun


Under min karriär som astrolog och psykolog har jag haft möjligheten att möta fascinerande människor, var och en bärare av rika och komplexa inre världar.

Bland dem har de födda under stjärntecknet Jungfrun alltid speciellt fångat mitt intresse:

De är noggranna: vid första ögonkastet är deras noggrannhet, deras hängivenhet och deras ständiga strävan efter perfektion beundransvärda. Men precis som i varje berättelse som är värd att berätta, finns det en annan sida av myntet.

Jag ska berätta om en patient som jag ska kalla Ana: hon var Jungfru i varje cell, Ana var inkarnationen av organisation och effektivitet. Hennes hem såg ut som om det kommit direkt från en tidning, hennes yrkesliv var felfritt och hennes rutiner var så exakta att de kunde synkroniseras med en atomklocka.

Men bakom den glänsande fasaden dolde sig en djup rädsla för kaos och en nästan paralyserande självkritik. Senare i den här artikeln kommer jag att utforska mer om denna brist som kan bli ett stort problem för Jungfruns människor.

"Det är som om jag aldrig kan göra tillräckligt", erkände hon under en session, nästan gråtande.

Och där ligger en av de mörkaste aspekterna av tecknet: deras egna krav kan bli deras värsta fiende.

Perfektion blir inte bara ett mål utan en personlig fängelse.

En annan egenskap — något mindre känt hos Jungfrun, men lika utmanande — är deras tendens att vara hård domare mot andra människor.

Detta fall handlar om en annan patient med stjärntecknet Jungfrun som heter Marco, denna egenskap manifesterades i hans mellanmänskliga relationer. Även han var en fulländad Jungfru, Marco var otroligt observant och analytisk, men han tenderade att vara överdrivet kritisk mot andras brister utan att inse den förstörande effekt detta hade på hans nära och kära.

Denna brist kan också yttra sig i Jungfruns kärleksrelationer på toxiska nivåer. Så du bör avgöra om du står inför en toxisk person eller inte.

I det här fallet föreslår jag att du läser den här artikeln:

Hur man upptäcker om ens partner är toxisk

Nyckeln ligger i att erkänna dessa mindre önskvärda egenskaper för att medvetet kunna arbeta med dem. För Jungfrur som Ana och Marco, att lära sig att släppa kontrollen, acceptera att perfektion är ouppnåelig och öva medkänsla både gentemot sig själva och andra var en transformerande förändring.

Varje tecken har sina skuggsidor; att känna till dem ger oss kraft att möta dem och övervinna dem.

På denna zodiakala resa mot självkännedom och personlig förbättring upptäcker vi att även inom det mörka finns värdefulla läxor som väntar på att avslöjas.

Så jag föreslår att du fortsätter läsa för att avslöja mer om Jungfruns mörka sida...Virgos irritation, sammanfattningHär är en sammanfattning av de vanligaste anledningarna till varför Jungfrun blir irriterad och kan visa sin mörka sida...

- Irritationsfaktorer:Att andras handlingar sätter gränser för dem. Var försiktig med detta!

-De har svårt att tolerera:De som visar sig vara röriga, lata eller långsamma: de avskyr dem!

-Sätt att reagera:Med passivt aggressivt beteende och distansering.

-Hur man kan åtgärda det:Genom att erbjuda genuina ursäkter och visa förändring genom handling.

Detta är en sammanfattning av hur Jungfrun agerar och hur man kan lugna dem, men fortsätt läsa för det finns mycket mer att säga om detta stjärntecken.

Du kan läsa mer om Jungfrun i den här artikeln:

Upptäck varför Jungfrun är arbets- och lidandebesatt
Ledarskap och reflektionExternamente, de som är födda under Jungfruns tecken är diskreta och visar en märkbar förnuftighet, men inuti dem finns en intensiv passion.

Individer födda under Jungfruns tecken, oavsett deras dekanat, är analytiska av naturen, noggranna och alltid på jakt efter excellens.

Faktum är att de utmärker sig genom att vara de mest organiserade bland alla stjärntecken. För dem är perfektion det enda acceptabla standard att existera enligt.

Jungfrur strävar ständigt efter att behaga dem som omger dem och detta kan leda till att de inte är helt autentiska med sina vänner då de fokuserar för mycket på andras brister.

Faktum är att dessa egenskaper hos Jungfrur kan göra dem ganska krävande gentemot sina kärleksparter. Ofta är det inte lätt att förstå Jungfruns beteende när de är i en relation.

Om detta är ditt fall föreslår jag att du läser den här artikeln:

Stjärntecknet Jungfrun i relationer och kärleksråd

Personer födda under Jungfrun finner tillfredsställelse i roller som inte nödvändigtvis innebär att de har toppositioner inom makthierarkin; vilket gör det möjligt för dem att fungera som assistenter eller i uppgifter som kanske inte korrekt värderar deras självkänsla.

Dessa personer finner frid inom en konstant personlig spänning som följs av en önskan att kontrollera sin omgivning för att erbjuda optimala förhållanden både på arbetsplatsen och hemma för sina nära och kära.

Deras strävan efter att hålla allting felfritt ordnat kan ibland leda till skämt från andra; men det minskar inte deras lycka när de njuter av avkopplingsstunder.

För personer födda under Jungfrun är det svårt att förstå att de inte kan kontrollera allt. Det kan leda till ångest, nervositet och, för de mest mottagliga individerna, resultera i låg självkänsla eftersom de tror att de inte har tillräcklig förmåga att hantera sina liv.

Jungfrur kännetecknas av sin tålamod, då de sällan visar ilska öppet eller uttrycker sina djupaste känslor snabbt.

De har svårt att uttrycka negativa känslor och föredrar att bearbeta eventuell missnöjdhet internt innan de övervinner den.

Men om någon sårar dem djupt kan de dra sig tillbaka permanent utan att lätt hitta utrymme för förlåtelse.
Det är svårt att se Jungfrun argPrecis som de födda under stjärntecknet Kräftan, har de en passiv-aggressiv stil när de är arga: att vara tysta och ignorera istället för att konfrontera direkt.

Det här förklarar varför de föredrar att släppa ut sin ilska långt borta från andra för att undvika att känna sig emotionellt överbelastade.

Genom att generellt hålla sig lugna ses de som lugnande fristäder, även om de också kan bli frustrerade på grund av sina egna starka känslor.

För en Jungfru är det svårt att glömma och förlåta betydande förolämpningar som begåtts mot dem. Därför borde vänner förstå att vinna tillbaka deras förtroende efter att ha förlorat det kanske inte är en lätt uppgift.

Om du ser en arg Jungfru betyder det att situationen verkligen har gått över deras huvuden.

Däremot, om en Jungfru är arg varje dag, är det inte längre en del av deras personlighet eller egenskap som stjärntecken. Där finns något annat som måste lösas internt.


Vad framkallar ilska hos JungfrunDet är viktigt att komma ihåg att Jungfrur har en intensiv natur och deras ilska kokar inombords. Om någon vill irritera dem är en strategi att agera ostädat och överraskande.

Till exempel kan omflyttning av möbler utan förvarning eller en tydlig plan aktivera deras behov av kontroll. Detta kan utlösa Virgos ilska.

De som är födda under stjärntecknet Jungfrun är noggranna av naturen, alltid redo att ordna upp sin omgivning.

De märker snabbt imperfektioner och har svårt att vara nöjda om saker inte går som förväntat, vilket gör dem mottagliga för att bli irriterade av uppenbara misstag.

De har en skarp känsla för rätt och fel, vilket gör att de lätt blir irriterade. Ändå håller de tillbaka sig för att inte påverka negativt dem omkring dem.

Naturligtvis är de människor och har en gräns innan den uppdämda smärtan orsakar en känslomässig utbrott mot andra.

De kan hysa agg mot personer som tidigare har framkallat deras ilska under långa perioder. Av denna anledning, tro inte att Jungfrun reagerar bara på det som hänt nyligen: anledningen kan ligga långt tillbaka i tiden.

Vid det här laget rekommenderar jag också att du läser någon av dessa två artiklar som kan intressera dig om Jungfrun:

Mannen Jungfrun i ett förhållande: hur man förstår honom och håller honom kär

Kvinnan Jungfrun i ett förhållande: Vad man kan förvänta sig av henne


Uttmana Jungfruns toleransFödda under Jungfrun har en djup aversion mot kaos och oordning, vilket sträcker sig från fysisk spridning av föremål till de mest intima sfärerna av deras liv.

De finner det särskilt outhärdligt att höra vulgära ord i offentliga utrymmen och att se osofistikerade beteenden vid måltider. Sammanfattningsvis orsakar bristen på elegans avsmak hos dem.

De upplever också en stor olust inför alltför klibbiga offentliga känslouttryck riktade mot dem.

Generellt sett reagerar de med stor irritation inför handlingar som testar de karaktäristiska attributen hos deras stjärntecken. Därför är det viktigt att känna till deras egenskaper för att veta hur man ska behandla dem.

Andra specifika saker som stör dem:

* Att någon rör deras ägodelar utan tillstånd.

* Att bli avbruten under en konversation.

* Att känna sig undervärderade eller ifrågasatta.

* Att få osolicited råd.

Det värsta du kan göra mot någon under stjärntecknet Jungfrun är att lura dem, då ska du läsa:

De 12 anledningarna att aldrig lura en Jungfru
Återbetalning enligt Jungfrun- Jungfrur kännetecknas av tålamod och disciplin, vilket gör det osannolikt att de lätt tappar lugnet.

- Om de känner sig utmanade kan de ägna mycket tid åt noggrant planerade repressalier tyst men bestämt.

- När de väl bestämt sig för att agera hämndlystet är det omöjligt att kontrollera dem och de utför sin hämnd förr eller senare.

- De föredrar att undvika att vara i centrum för uppmärksamhet när de söker hämnd och kan välja att helt ignorera dem som har kränkt dem.

- Sättet de utövar sin hämnd kan visas genom subtila kommentarer eller förvirrande attityder.

- Det mest effektiva sättet att försonas med en Jungfru är genom en uppriktig skriftlig ursäkt.

- Deras uppmärksamhet på detaljer lyser särskilt starkt när de försöker skipa rättvisa mot sina motståndare inom ramen för en kvalfull plan.

Rekommenderad läsning:

Vad är det mest irriterande med stjärntecknet Jungfrun?
Återställ harmonin med JungfrunFödda under stjärntecknet Jungfrun kan vara ganska oförsonliga och ha en hämndlysten stämning. Om de känner sig sårade kan återvinna deras kärlek bli en herkulisk uppgift. Det är avgörande att skriftligen kommunicera att de har all rätt.

När du ber om deras stöd uppskattas de mer och känner sig som ägare av situationen. De föredrar inte att få presenter som ett sätt att be om förlåtelse; de tenderar att se helheten och anser att det saknas äkthet i gester där det inte har lagts ned personligt arbete.

Dessa individer tenderar att dramatisera medan de väntar på ursäkter, vilket innebär att de längtar efter några inledande ord innan de är beredda att förlåta.

Senare räknar de noggrant ut när de ska närma sig dig för att prata och förbereder sig mentalt för det som komma skall.

I sina ursäkter kan de verka något tvingade. För de födda under stjärntecknet Jungfrun har handlingar vanligtvis större betydelse än själva orden.

De uppskattar enormt ansträngningarna för att ordna deras livsutrymme. Trots det har deras kaos en egen struktur; så var försiktig när du omorganiserar deras tillhörigheter.

För att hitta sin inre frid väljer personer födda under Jungfruns tecken att ta djupa andetag och förbli lugna. Detta är mitt stora råd till Jungfrun: det är det bästa sättet för dig att lugna ner dig.

Dessa två artiklar kan intressera dig:

Är män födda under Jungfruns tecken avundsjuka och besittande?

Är kvinnor födda under Jungfruns tecken avundsjuka och besittande?Prenumerera på det fria veckans horoskop


Fiskarna Jungfru Kräftan Lejonet Oxen Skorpionen Skytten Stenbocken Tvillingarna Väduren Vågen Vattumannen

ALEGSA AI

AI Assistant svarar dig på några sekunder

Artificial Intelligence Assistant utbildades med information om zodiaken, teckenförenlighet, påverkan av stjärnorna och relationerna i allmänhet


Jag är Alegsa

Jag har skrivit horoskop- och självhjälpsartiklar professionellt i över 20 år.

Dagens horoskop: Jungfru


Prenumerera på det fria veckans horoskop


Få varje vecka i din e -post horoskopet och våra nya artiklar om kärlek, familj, arbete, drömmar och mer nyheter. Vi skickar inte skräppost.
Relaterade Taggar

Sök om din zodiak, kompatibilitet, drömmar